Přivítání v novém školním roce

Vážené kolegyně a kolegové, vážení rodiče, žáci školy a zejména naši milí prvňáčkové,

uplynulý školní rok, se kterým jsme se všichni v červnu rozloučili, byl v mnohém zvláštní, netradiční a všichni věříme, že se situace nebude opakovat. Po uplynulých prázdninách je přivítání nového školního roku jednou z nejmilejších úloh, které mám. Začátek školního roku je vždy slavnostní okamžik. Učitelkám a učitelům i nepedagogickým pracovníkům pokračuje naplno další kus zodpovědné práce, žákům končí prázdniny a začíná období naplněné povinnostmi, ale i poznáváním nových věcí, nových učitelů a spolužáků.

Věřím, že jste také vy, žáci, prožili krásné letní prázdniny. Doufám, že jste se všichni po dvou dlouhých měsících těšili do školy na setkání se svými kamarády nebo vyučujícími a že jste načerpali síly k novému vzdělávání v nastávajícím školním roce.

Stejně tak doufám, že příjemně prožitá letní dovolená poskytla zaměstnancům dostatek sil a energie k zajišťování zdárného průběhu nastupujícího školního roku. Byl bych rád, kdybychom si my všichni účastníci vzdělávání na naší škole uvědomili, že jsme součástí jednoho týmu, jehož výsledkem snažení je mladý vzdělaný člověk.

Milí žáci, vaše školní úspěchy budou odrazem nejen vašeho nadání, ale budou odrazem i vaší snahy, píle a vytrvalosti. Z dobrých výsledků vaší práce budou mít určitě radost nejen vaši učitelé a vaši rodiče, ale především vy samotní. Hlavní motivací vašeho snažení musí být snaha a chuť vzdělávat se. Přeji vám tedy úspěšný školní rok.

Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelkám, učitelům a provozním pracovníkům naší školy. Prosím všechny, aby měli na paměti především to, že je naším úkolem učinit maximum, aby byli naši žáci ve škole úspěšní a spokojení. Největším úspěchem učitele je přeci vynikající žák! Vyzývám vás proto všechny, abyste o naplňování tohoto cíle usilovali ve vzájemné spolupráci. Rodiče žáků prosím, aby napomohli svou rodičovskou autoritou k témuž, protože jednotné působení školy a rodiny je klíčové.

A nyní to nejdůležitější! Milí prvňáčci, v hojném počtu jste opustili mateřskou školu a nyní se stáváte malými žáčky na základní škole. Nebojte se nás. Přestože jsme mnohem větší než vy, budeme vašimi kamarády a oporou. Přeji si, ať se vám mezi námi líbí, ať jiskřička ve vašich očích nikdy nevyhasne a ať se vám naše švihovská škola stane branou k vědění.

Vám, milí rodiče, děkuji za důvěru, kterou do nás vkládáte. Přeji vám hodně trpělivosti a také radosti z prvních úspěchů vašich malých školáčků.

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby se naše škola vyznačovala přátelskou atmosférou danou kamarádstvím, vzájemným respektováním, respektováním a dodržováním pravidel, ohleduplností a snahou navzájem si pomáhat. K tomu může přispět svým dílem každý z nás. Pro dosažení tohoto cíle se vždy můžete spolehnout na své třídní učitele, na ostatní vyučující a zaměstnance školy a samozřejmě na vedení školy. Děkuji vám za pozornost a do nového školního roku přeji všem hodně štěstí, pohodu, spokojenost s dosaženými výsledky a především pevné zdraví. Ať se nám všem společně školní rok 2022/2023 vydaří.