Odpovědi na dotazy z třídních schůzek

Odpovědi vedení školy na dotazy ze zápisů třídních schůzek

1) Dotaz: Je možné založit skupinu v aplikaci WhatsApp?

Ke komunikaci při distanční a hybridní výuce má škola nastaven jednotný systém Microsoft Teams. V tomto systému probíhá veškerá komunikace, předávání zadání, kontrola úkolů atd. Proto není ze strany školy potřeba vytvářet další informační kanál – skupinu v aplikaci WhatsApp. Docházelo by pouze k duplicitě práce pedagogického pracovníka, který komunikuje a vkládá informace do Teams. Pokud zákonní zástupci mají potřebu vytvoření skupiny přes aplikaci WhatsApp, zde je návrh řešení: Zákonní zástupci si zvolí ze své řady kompetentní osobu, která založí skupinu, bude tuto skupinu spravovat a posílat dokumenty tj. zadání úkolů z Teams.

2) Dotaz: Bylo by možné vybírat peníze na kulturu a pomůcky předem, abychom nemuseli posílat peníze po dětech?

V současné době je systém vybírání peněz nastaven tak, že peníze na pomůcky se vybírají na začátku školního roku, protože dle došlých faktur víme, kolik peněz se za jednotlivé třídy má vybrat. S kulturou je to složitější v tom, že nedokážeme předem říci, kolik by měla být stanovena záloha pro příslušný ročník, a proto se peníze na kulturu vybírají v průběhu školního roku. Při případném vybírání zálohy na kulturu na začátku školního roku se musí brát v potaz fakt, že zaplacení těchto peněz najednou může být pro některé zákonné zástupce finančně náročné.

V současné době se vedení školy intenzivně zabývá možností vybírání peněz třídním učitelem formou bankovního převodu. Jedná se o možnost, kdy třídní učitel ani žák nepřijde fyzicky do kontaktu s penězi. Třídní učitel pouze kontroluje, kdo zaplatil a kdo ještě ne přes školní účet. Je to jeden z modulů programu Škola online (využíváme již např. el. žákovskou a další)

Ad I. Vybírání peněz patří do výkonu prací spojených s funkcí třídního učitele, což jsou další povinnosti zařazené v pracovní náplni pedagogického pracovníka. Rozhodnutí, kdy vybírat peníze, je plně v kompetenci příslušného třídního učitele.

3) Dotaz: Proč ve školní jídelně není výběr ze 2 jídel?

V současné době při nastavení všech hygienických opatření a doporučení v souvislosti s Covid-19 nedokážeme organizačně a provozně zajistit výdej 2 jídel tak, abychom zároveň dostáli všech hygienických a provozních nařízení daných legislativou.