Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd

Třídní učitelka I.A Mgr. Jana Švejdová, třídní učitelka I.B Mgr. Jana Franková

Rozdělení žáků 1. ročníku