Obědy pro žáky v době prázdnin

Upozorňujeme zákonné zástupce, že v době ředitelského volna a letních prázdnin, tj. od 24. 6 do 31. 8. 2021 včetně, nemají žáci ZŠ nárok na dotované obědy ze školní jídelny.

V případě zájmu mohou odebírat oběd za plnou cenu, tj. 72 Kč.