Volby do školské rady - nové hlasování

Volby do Školské rady proběhly 9. 6. 2021. Hlasování bylo neplatné, protože se ho nezúčastnila nadpoloviční většina osob oprávněných volit.

Z toho důvodu bylo přistoupeno k novému hlasování, tentokrát mohou zákonní zástupce vracet hlasovací lístky do školy po svých dětech, nemusí se dostavit do školy osobně.