Volby do školské rady

INFORMACE PRO RODIČE a veřejnost

Podle §167 a 168 školského zákona č.561/2004 Sb., vyplývá povinnost na každé základní škole ustanovit školskou radu, jejíž funkční období je tříleté. V souladu s prodloužením volebního mandátu po dobu nouzového stavu a jeho ukončením dne 11. 4. 2021, vyhlašuji termín voleb zástupců nezletilých žáků do školské rady na 9. 6. 2021, voleb zástupců pedagogů do školské rady na 10. 6. 2021.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU VOLEB NA ZŠ ŠVIHOV

TERMÍN VOLEB: středa 9. ČERVNA 2021

MÍSTO KONÁNÍ: Základní škola Švihov (vestibul)

ČAS KONÁNÍ VOLEB: 14,00 – 17,30 hodin

HLASOVACÍ LÍSTKY: volič obdrží v místě voleb na určeném místě.

ÚPRAVA HLASOVACÍCH LÍSTKŮ: volič označí maximálně 2 kandidáty.

ZPŮSOB VOLBY: vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny.

PODÁNÍ NÁVRHŮ NA KANDIDÁTY: do 19. 5. 2021 v ředitelně ZŠ.

ZVEŘEJNĚNÍ LISTINY NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ: 14 dní před volbami na nástěnce u hlavního vchodu ZŠ a na webové stránce školy.

VYHLÁŠENÍ VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ: do 5 dnů ode dne ukončení voleb budou výsledky zveřejněné na nástěnce školy a na webové stránce školy.


Ve Švihově 7. 5. 2021

Zveřejněno 7. 5. 2021

Mgr. Jakub Topinka

ředitel ZŠ a MŠ Švihov